De Bosroute (mintroute)

De Bosroute is 3 kilometer lang en gemarkeerd met de kleur mint. Deze wandelroute begint bij Natuurcentrum De Specht met zijn insectenmuur, vleermuizenbunker en grote poel. Het bosrijke gedeelte van de wandeling begint op het fietspad. Aan de rechterkant is een hakhoutbos te zien en aan de linkerkant een Douglas sparbos met oude eiken. Dit is ook meteen het territorium waar de Sperwer jaagt, een van de meest voorkomende roofvogels in Brabant.

Via een stuifzandrug wandel je vervolgens richting de Landmeerseloop, een aangelegd stroompje, dat ontspringt bij de Middenpeelweg. Het doel van de beek is ontwatering van de Peel. Je ziet de flora veranderen van bos in typische beekdalbegroeiing met onder meer de es en de zoete kers. Het brugje overgestoken, kom je op een stukje zandweg en loop je richting het mierenbos. In dat fijnsparbos lag bijna dertig jaar een groot mierennest waar de koningin haar onderdanen aan het werk zette.

Via een gevarieerd stuk bos voert de route de wandelaar door een gehuchtje om uiteindelijk bij de vlinderweide uit te komen. De vlinderweide is een bloemrijk grasland, omringd door houtsingels. Ook staat er een bijenhal waar een imker zijn bijenvolken houdt. In de winter kun je er de appelvink en de goudvink tegenkomen. In de lente en zomer krioelt het er van de insecten en vlinders. Niet alleen de veelvoorkomende atalanta en de dagpauwoog vliegen er rond, ook het boomblauwtje en de distelvlinder laat zich er regelmatig zien. Van een dode boom in de weide is een vogelflat gemaakt, met allerlei nestkasten voor verschillende vogelsoorten. De kastjes zijn regelmatig bewoond door onder meer de bonte vliegenvanger en de grote bonte specht.

Als je de Bosroute loopt, kun je diverse diersoorten tegengekomen. Je hoort de groene specht regelmatig lachen en zijn zwarte broertje miauwen. Verder zijn er sporen van eekhoorns en reeën te zien. De vroege vogel loopt zelfs de kans een bunzing tegen het lijf te lopen.


Beekdal, (Foto Jo van Es)