Fauna

Door de diversiteit aan biotopen (leefomgevingen) rondom Natuurcentrum de Specht, herbergt het gebied een grote rijkdom aan diersoorten. Zo zijn er vele bijzondere insecten en vogels te zien. Denk bijvoorbeeld aan solitaire bijen en waterjuffers, maar ook zeldzame soorten als de keizermantel kunt u aantreffen bij een bezoek. Bij de aanlegde insectenmuur zijn de beestjes rustig te bestuderen of te fotograferen. De bloemenweide trekt in de lente en de zomer vele prachtige vlinders aan.

De ijsvogel is in Nederland vrij zeldzaam, maar bij het natuurcentrum een vaste gast. Daarnaast zijn er nog talloze andere vogels te spotten in de omgeving. Denk aan de spotvogel, grasmus en de jagende sperwer.

Verschillende seizoenen trekken verschillende diersoorten. In de winter wordt het centrum bijvoorbeeld vaak bezocht door de appelvink, de noordse goudvink en de grote barmsijs. Amfibieën zijn in dit koude jaargetijden niet actief, maar in de lente zijn ze volop aanwezig. Diverse soorten kikkers, padden en salamanders trekken er dan op uit om voor nageslacht te zorgen.

Zoogdieren ontbreken natuurlijk niet rond het natuurcentrum. De vleermuizenbunker herbergt bijvoorbeeld een flinke populatie aan vleermuizen. Verder kan de bezoeker eekhoorns, konijnen, hazen, muizen en bij veel geluk zelfs een vos aantreffen.


Tijgerspin, "Argiope bruennichi" (Fotografie: Jo van Es)